Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η ENVECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ακολουθεί μια συγκεκριμένη Πολιτική Ποιότητας μέσα από την εφαρμογή ενός Συστήματος Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες παροχής συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών.

Πρωτεύων στόχος της ENVECO Α.Ε είναι η απόλυτη ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών της για λογαριασμό των οποίων εκπονεί τις μελέτες και να κερδίσει την πίστη, την εμπιστοσύνη και την μακροχρόνια συνεργασία της με τον κάθε Πελάτη. Οι μελέτες που εκπονεί και οι υπηρεσίες που παρέχει προς τους Πελάτες της, χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, συμμορφώνονται με τις τεθείσες προδιαγραφές, τηρούν τα χρονοδιαγράμματα και ικανοποιούν τα πλέον αυστηρά τεχνικά κριτήρια.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της Πολιτικής Ποιότητας της ENVECO A.E, βασίζεται:

  • Στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών στον πελάτη. Για το επιστημονικό, τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό, η γνώμη και η ανάγκη του Πελάτη είναι κυρίαρχη.
  • Στη δομή της και στις εμπειρίες από μελέτες που έχει εκτελέσει, οι οποίες συνδέονται με την πολιτική ποιότητας, σε οργανωτικό επίπεδο.
  • Στην μέριμνα για την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων στο γραφείο και στο πεδίο και στην διαρκή προαγωγή του επιπέδου κατάρτισής τους μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση και συνεχή ανάπτυξη των γνώσεων και ικανοτήτων τους.

Το Σύστημα Ποιότητας που λειτουργεί η ENVECO A.E, ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες της:

  • Την ανάγκη για επίτευξη και διατήρηση της επιθυμητής Ποιότητας με το λιγότερο δυνατό κόστος.

Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, απαιτείται σχεδιασμένη και αποτελεσματική χρησιμοποίηση όλων των υλικών και ανθρωπίνων πηγών και μέσων που βρίσκονται στη διάθεση της.

  • Την ανάγκη για πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων του Πελάτη, με την υλοποίηση κάθε μελέτης, σε ένα σταθερά αποδεκτό επίπεδο Ποιότητας, με τελικό στόχο την απόκτηση της εμπιστοσύνης του.
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Start typing to see posts you are looking for.
ΕΣΠΑ Banner